گرم ایرانی بازتاب رسانه ها عربستان

گرم: ایرانی بازتاب رسانه ها عربستان عربستانی علی پروین پرسپولیس درخواست کمک علی اکبر طاهری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تندروهای داخلی با ترامپ و نتانیاهو در یک قایق نشسته‌اند / زیبا کلام

پیش بینی زیباکلام از واکنش‌ها مخالفان دولت در صورت عدم تأیید پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام: تندروهای داخلی با «ترامپ» و «نتانیاهو» در یک قایق نشسته‌اند

تندروهای داخلی با ترامپ و نتانیاهو در یک قایق نشسته‌اند / زیبا کلام

زیبا کلام: تندروهای داخلی با ترامپ و نتانیاهو در یک قایق نشسته اند

عبارات مهم : ایران

پیش بینی زیباکلام از واکنش‌ها مخالفان دولت در صورت عدم تأیید پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام: تندروهای داخلی با «ترامپ» و «نتانیاهو» در یک قایق نشسته اند

پنجشنبه پیش رو دونالد ترامپ، مدیر جمهوری امریکا موضع خود را راجع به پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام اعلام خواهد کرد. در داخل ولی مخالفان دولت و برجام پیشاپیش به استقبال موضع ضدبرجامی ترامپ رفته اند.

تندروهای داخلی با ترامپ و نتانیاهو در یک قایق نشسته‌اند / زیبا کلام

به گزارش کشور عزیزمان ایران ؛در حالی که حتی بدبین ترین کارشناسان سیاست خارجی نیز خروج امریکا از برجام را در کوتاه مدت دور از ذهن می دانند، گویا جهت مخالفان داخلی برجام سریعتر از ترامپ و نتانیاهو مسأله برجام تمام شده است هست. صادق زیباکلام، تحلیلگر پرسشها سیاسی کشور عزیزمان ایران و استاد دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران اعتقاد است که جهت مخالفان داخلی برجام، مسأله این است که حربه ای جهت حمله به دولت پیدا کنند و منافع ملی کشور عزیزمان ایران در برجام، مسأله ثانویه آنان هست. گفت وگو با زیباکلام را بخوانید.

در صورت عدم تأیید پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام از سوی ترامپ، مخالفان داخلی برجام چه رویه ای را در پیش خواهند گرفت و چه تصویر العملی نشان خواهند داد؟

پیش بینی زیباکلام از واکنش‌ها مخالفان دولت در صورت عدم تأیید پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام: تندروهای داخلی با «ترامپ» و «نتانیاهو» در یک قایق نشسته‌اند

البته هنوز مطمئن نیستیم که آقای ترامپ خروج امریکا از برجام را اعلام کند، ولی اگر هم چنین چیزی را اعلام کند، این امر یک پیروزی جهت مخالفان داخلی برجام و تندروها خواهد بود. در این صورت آنان فریاد خواهند زد که دیدید گفتیم امریکا قابل اعتماد نیست و نمی شود با این کشور به توافق رسید. آنان مدعی می شوند کسانی که گفتند با کدخدا صحبت کنیم، در انتظار لبخند امریکا بودند و به امریکا اعتماد می کردند، حالا دیدند که ما درست می گفتیم. این نخستین بهره برداری سیاسی تندروها خواهد بود.

بهره برداری دوم آنان در صورت خروج امریکا از برجام، به بازگشت احتمالی تحریم ها مربوط می شود. به عبارت دیگر، اگر امریکا از برجام خارج شود، اگر بخواهد تحریم های سابق احیا شود و باز، اگر اروپا، چین، ژاپن میان کشور عزیزمان ایران و امریکا، امریکا را گزینش کنند و نخواهند مبادلات تجاری خود با این کشور را دچار مخاطره کنند، در این صورت این احتمال وجود دارد که مناسبات اقتصادی کشور عزیزمان ایران با این کشورها کم کردن یابد. اگر این اتفاق بیفتد، به دولت روحانی فشار خواهد آمد و مخالفان دولت از این امر استقبال خواهند کرد، هرچند این اتفاق در درازمدت به زیان منافع ملی کشور عزیزمان ایران باشد.

اما درکوتاه مدت، تندروها تلاش خواهند کرد تا از این اوضاع بهره برداری کنند و به مردم بگویند که ببینید، وضع اقتصاد کشور بار دیگر متلاطم شده است هست. مسأله سومی که راجع به تصویر العمل مخالفان داخلی برجام نسبت به تصویر العمل آتی ترامپ می توان گفت، این واقعیت هست؛ تا زمانی که امریکا در برجام بماند ولی در مقابل، ترامپ فقط به انتقاد و گلایه از برجام بسنده کند، در این صورت مسلم خواهد شد که برجام به نفع کشور عزیزمان ایران و زیان امریکاست.

تندروهای داخلی با ترامپ و نتانیاهو در یک قایق نشسته‌اند / زیبا کلام

اما این چیزی نیست که تندروها از آن استقبال کنند و دوست داشته باشند. ولی اگر ترامپ می گفت که برجام به نفع امریکا است و ما از آن خارج نخواهیم شد، در این صورت تندروها به دولت حمله می کردند و می گفتند، ببینید! کار شما به نفع امریکا بوده و ما هم از اول می گفتیم که این کار به نفع امریکاست، ولی شما گوش نمی کردید. این همه در حالی است که اکنون ترامپ می گوید برجام به نفع امریکا نیست، بلکه به نفع کشور عزیزمان ایران هست. در این شرایط تندروها نمی توانند به برجام حمله کنند، لیکن عملاً با امریکا در یک جبهه قرار می گیرند. لذا از این بابت هم به نفع ارزش خواهد شد که امریکا از برجام خارج شود و کل برجام به بن بست برسد.

یعنی در هر صورت ملاک ارزیابی این عده، نظر ترامپ هست، به جای اینکه ارزیابی خود را داشته باشند یا منافع ملی را در نظر بگیرند؟

آنچه جهت تندروها در درجه نخست اهمیت قرار دارد، لطمه خوردن دولت روحانی و شکست برنامه های آن هست. جهت آنان مهم نیست که اگر ضربه ای به دولت روحانی وارد می شود، این ضربه در بلندمدت چه تبعاتی جهت منافع ملی کشور به دنبال دارد. لیکن آنان اساساً چندان به منافع بلندمدت کشور کاری ندارند، بلکه تنها به این فکر می کنند که علیه دولت موضع بگیرند و فعلاً ابزار تبلیغاتی علیه دولت روحانی داشته باشند. به عبارت دیگر، درویش مسلک هستند، یعنی «دم» را غنیمت می شمارند و نگاه بلندمدت ندارند که تصمیم و سیاست امروز در سال های آینده چه آثار بلندمدت منفی جهت کشور عزیزمان ایران به بار می آورد.

پیش بینی زیباکلام از واکنش‌ها مخالفان دولت در صورت عدم تأیید پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام: تندروهای داخلی با «ترامپ» و «نتانیاهو» در یک قایق نشسته‌اند

به گفته شما، اگر ترامپ مدعی شود که کشور عزیزمان ایران به برجام پایبند نبوده یا امریکا در نهایت از برجام خارج شود، مخالفان داخلی خواهند گفت که از ابتدا نباید با امریکا مذاکره می شد، اگر هم خارج نشود، خواهند گفت که طبعاً برجام به نفع امریکا بوده که می خواهد آن را حفظ کند. این یک تناقض است و به نظر می رسد این عده، نظر مستقلی ندارند و با وجود ژست ضدامریکایی، رویکردهای خود را براساس موضعگیری امریکا تنظیم می کنند.

دلیل این امر آن است که نگاه این عده بر منافع ملی مبتنی نیست و آنان اساساً کاری به منافع ملی ندارند. نگاه آنان ملهم و متأثر از امریکاستیزی هست. اگر امریکا از چیزی دفاع کند، آنان خواهند گفت که این چیز بد است و اگر به چیزی حمله کند، خواهند گفت این چیز خیلی خوبی هست، درحالی که اصل باید منافع ملی و مبتنی بر ساز و کارها و سیاست های هر کشوری باشد.

تندروهای داخلی با ترامپ و نتانیاهو در یک قایق نشسته‌اند / زیبا کلام

آیا این جریان دست به اقدام خاصی هم خواهد زد؟

در حوزه داخلی دست به اقدامی نخواهند زد، ولی موضعگیری های ترامپ و سایر مقام های امریکا جهت تندروهای داخلی خوراک تبلیغاتی بسیاری ایجاد می کند.

ساز و کارهای تصویب و نظارت بر برجام وجود دارد و نهادهای نظارتی و قانونی در این باره نظر خواهند داد. آیا این عده این ساز و کارها را نمی بینند و نمی خواهند بپذیرند که در نهایت، هر اتفاقی که بیفتد، تصمیم نظام است و نه تصمیم دولت؟

اساساً برجام تصمیم نظام بوده هست، ولی جهت اینکه بتوانند به دولت روحانی حمله کنند، به سیاسی کاری روی می آورند. درغیر این صورت همه می دانند که برجام مصوب شورای عالی امنیت ملی بوده و این طور نبوده است که صرفاً وزارت خارجه یا شخص مدیر جمهوری تصمیم گرفته باشند.

این سیاست ها در حوزه اجتماعی و سیاسی چه آورده ای جهت مخالفان داخلی خواهد داشت؟

آورده آنان همین است که در این سال ها بوده هست، اینکه به منافع ملی صدمه بزنند و دولت را زیر سؤال ببرند و اینکه از نظر سیاسی بتوانند بهره برداری بکنند. باوجود همه اینها، بسیار جالب است که تندروهای ما راجع به برجام با ترامپ و نتانیاهو روی یک قایق نشسته اند و هر سه می خواهند که برجام نابود شود، درحالی که حتی روسیه و چین و اروپا چنین موضعی ندارند.

مدعی هستند که درصورت اعلام عدم پایبندی ایران، اساساً استراتژی امنیت ملی کشور عوض می شود.

باید صبر کرد و نباید عجولانه قضاوت کرد. باید منتظر ماند تا عقلای کشور و نهادهای تصمیم گیر مناسب ترین گزینه جهت حفظ و حراست از منافع ملی کشور عزیزمان ایران را اتخاذ کنند.

در دوره مذاکره آقای جلیلی هر بار که ایشان دست خالی باز می گشت، بازار طلا و ارز متلاطم می شد، ولی نه بعد از تصویب تحریم های «کاتسا» و نه اکنون که هیاهوی ترامپ زیاد شده است هست، مناسبات سیاسی و اجتماعی ما در داخل دستخوش تغییراتی نشده هست. این نشانه چیست؟

ثبات موجود در کشور به علت اعتمادی است که مردم به دولت و سیاست های آن دارند. مردم هنوز می بینند که به علت سیاست خارجی مثبت دولت یازدهم، اتحادیه اروپا حاضر نشده است با سیاست های امریکا همراه شود و برجام را لغو کند.

اما مخالفان دولت معتقدند دولت هیچ برنامه ای جهت مقابله با شرایط پیش رو ندارد.

برنامه پیچیده ای نیست و اگر امریکایی ها از برجام خارج شوند، باید منتظر ماند و دید که تصمیم چه می شود یا اینکه اتحادیه اروپا چه می کند. ولی کشور عزیزمان ایران در کوتاه مدت برنامه خاصی ندارد و به برجام همچنان پایبند می ماند تا ببیند در نهایت 1+5 چه تصمیمی می گیرد. باید این را در نظر داشته باشیم که امریکا تنها یکی از اعضای 1+5 است.

مخالفان منتظر تصمیم نهادهای قانونی راجع به رویکرد آتی کشور عزیزمان ایران نسبت به برجام و اقدام احتمالی امریکا خواهند ماند؟

آنان از پنجشنبه حمله به دولت را در تبلیغات خود شروع خواهند کرد و منتظر تصمیم های نهادهای نظام نخواهند ماند./ روزنامه کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | امریکا | امریکایی | آقای ترامپ | دونالد ترامپ | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs